Güncel

Piyasadan haberler

AKYHO, Şirket Yönetim Kurulunun 16.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, Şirketin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.Sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz binanın 14.225.000,00 TL bedel ile satılmasına, Yapılan satış ile alakalı Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işleminin yapılmasına karar verilmiştir.

AKYHO, Şirket yönetim kurulu üyeleri 16.11.2021 tarihinde yapmış oldukları toplantı sonucunda; merkezi İstanbul ili Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2477.Sokak, Akdeniz Girişim Holding, Blok N17 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 313164,5 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla; Ankara ili, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, Fen İşleri Caddesi, N4/B adresinde bir şube açılmasına, Şube unvanının Nanox Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Şubesi olmasına, Şubeye sermaye ayrılmamasına; T.C. uyruklu Ankara İli, Çankaya İlçes,i Tellikaya Sokak, Saimbey Apartmanı, N17/12 Cebeci adresinde ikamet eden Ziya Demir’in 3 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına, bu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirilmesine karar verilmiştir.

ANGEN, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.’ nin sermayesinin %99,99’una sahip olduğu Pakistan’da kurulu iştiraki olan Euronano Diagnostics Private Limited (“Euronano”) bölgesel alt bayisinin Anatolia ürünleri ile katıldığı ve teklif verdiği 2,000,000 testlik Sindh Hyderabad ihalesinde fiyat uygunluğu ve teknik onaylar alınmış olup ilk parti kit sipariş talebi Euronano’ya iletilmiştir.

ANHYT, Şirketin 01.01.2021-31.10.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.495.129.080,84.-TL, hayat dışı 1.571.482,65.-TL olmak üzere toplam 1.496.700.563,49.-TL olarak gerçekleşmiştir. ANHTY, Yönetim Kurulunun 26 Ekim 2021 tarihli kararı ile Şirketin Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. Zeynep Dolgun’un, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenen yasal süresi dolmuş ve kendisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

BTCIM, 09 11 2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler başlıklı açıklamaya istinaden, henüz şirkete resmi bir tebligat ulaşmamış olmakla birlikte, dava ile ilgili olarak şirket hukuk müşaviri tarafından verilen bilgiye göre; Şirket ortaklarından Feyyaz Ünal’ın açtığı davada 26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda alınan 2 numaralı gündem maddesine ilişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan 2 ve 3 numaralı gündem maddesine ilişkin kararların İptali taleplerinin yanında 26.10.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki Yönetim Kurulu yapısının korunması, bu talebin kabul edilmemesi halinde “olağan genel kurul için bilgi ve belge temini işlemleri yapmak üzere” şirkete bir görevli atanması talep edilmiştir. Ertelenen Genel Kurul’un yapılması için tüm yasal gereklilikler yerine getirilmiş olup, 02.12.2021 tarihi itibariyle ertelenen genel kurulun yapılacağı hususu Kamu Aydınlatma Platformu ve şirketin internetin sitesinde ilan edilmiştir. 26.10.2021 tarihli Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu yapısı değişmemiş olup aynıdır. Bu sebeple, görevli atanması talebini haklı kılacak herhangi bir durum olmadığı değerlendirilmektedir. DOBUR, Son günlerde Borsa İstanbul A.Ş.’de Şirket’imiz hisse işlemlerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gözlemlenmektedir. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) vasıtasıyla yapmış olduğu Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği” gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır.

EKGYO, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3461/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 12.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 490.560.000 TL + KDV’dir.

EKGYO, Şirketin mülkiyetinde bulunan İstanbul, Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi 570 Ada 3 Parselde yer alan 109 adet konut ve 10 adet ticari üniteden oluşan toplam 119 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 12.11.2021 tarihinde alınmıştır.

EKGYO, Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi, verilen teklif uygun bulunmadığından iptal edilmiştir. EKGYO, Şirket projelerinden Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora Denizli) tasfiye edilmiştir.

SISE, 27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan özel durum durum açıklamasında soğuk tamirinin başlatılacağı belirtilen Türkiye Bursa Yenişehir fabrikasında bulunan düzcam üretim hattı TR-5’in soğuk tamiri yaklaşık 40 milyon Euro yatırım bedeli ile tamamlanmış olup, 15 Kasım 2021 tarihinde ilgili fırın 240.000 ton/yıl kapasite ile ateşlenerek üretime alınmıştır.

GENIL, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Gen”) ile Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Sanovel”) arasında 16.11.2021 tarihinde, imza tarihinde yürürlüğe girecek bir lisans ve tedarik anlaşması(“Anlaşma”) imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma ile Sanovel tarafından üretilen Anlaşmaya konu aşağıda belirtilen ilaçların Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarında satış ve dağıtımı Şirket tarafından gerçekleştirilecektir.Anlaşma ilk etapta 10 yıllık süre için imzalanmış olup, Şirketin satışlarına katkısı 2022 yılı için 50.500 kutu ve yaklaşık 950.000 USD (9.500.000 TL), 2023 yılı için 86.000 kutu ve yaklaşık 1.350.000 USD (13.500.000 TL) ve 2024 yılı için 123.500 kutu ve yaklaşık1.840.000 USD (18.400.000 TL) olacaktır. Bu rakamlar yalnızca Azerbaycan pazarında satış ve dağıtımı yapılacak ürünlerin Şirket satışlarına katkısı olup, Özbekistan pazarı için satış rakamları ilerleyen dönemde belirlenecektir.

 GWIND, 15.11.2021 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumsal internet sitesinde yayımlandığı üzere; Halka Arz İzahnamesinde yer alan hibrit yatırım planı çerçevesinde; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirket tarafından yapılması planlanan “Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) Projesi” (42,58 MW Hibrit GES) ile ilgili yapmış olduğu ÇED Başvurusu doğrultusunda hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği’nin 11. maddesi kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuş olup, raporun değerlendirilmesi için 01.12.2021 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı gerçekleştirilecektir. Şirketin büyüme vizyonu doğrultusunda Taşpınar Hibrit GES projesi için, ÇED, İmar, Kamulaştırma vb. izin süreçlerinin tamamlanmasına müteakip 2022 yılı içerisinde inşaat faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır. Hibrit GES sayesinde rüzgar hızı yetersiz olduğunda güneş enerjisinden, güneş olmayan saatlerde de rüzgar enerjisinden üretim gerçekleştirilerek mevsim koşulları etkisi asgari seviyeye indirilebilmekte ve santralin çalışma süreleri artırılabilmektedir. HEDEF, Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil metni 15.11.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 16.11.2021 tarihli ve 10452 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

HEDEF,INFO, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.10.2021 tarihinde onaylanan İzahname ile kamuya açıklandığı üzere, “Yatırım Bankası” kurulmasına ilişkin olarak; Kurulacak yatırım bankası unvanının “Hedef Yatırım Bankası” olmasına ve sermayesinin 300 milyon TL olarak belirlenmesine, kuruluş sermayesinin Hedef Holding A.Ş. %30 (90.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %25 (75.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %25 (75.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (30.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (30.000.000 TL) olmak üzere yerine getirilmesine ve gerekli izinleri alınması akabinde kurulması hedeflenen Yatırım Bankası’nda %30 oranında pay sahibi olunmasına, Gerekli her türlü fizibilite çalışmalarının yapılması, başvuru için gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesi, yetkili otoritelere başvurulması, iş için her türlü doküman, beyanname, taahhütname ve sözleşmenin imzalanması, Yatırım Bankası kuruluşu için gerekli başvuruların yapılması ve bu kapsamda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetim kurulu Başkanı Namık kemal Gökalp ve Yönetim kurulu Başkan Yrd. Mehmet Ziya Gökalp’in şirket adına yetkilendirilmesine Oy birliği ile karar verildi.

ISSEN, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’nin (Şirket) 31.020.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 141.465.993,92 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 11,85 TL/pay baz fiyat, “ISSEN.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KLKIM, Şirket Yönetim Kurulu’nun 16.11.2021 tarihli kararı ile; yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmak üzere, sermayesinin %50’sine iştirak ettiği 500.000,- (beşyüzbin) RON sermayeli Romanya’da, “Kalekim Romania S.A.” unvanlı şirket kurulmasına karar verilmiştir. Stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 21.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmiştir.

KONTR, 24.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulan; Şirket Yönetim Kurulunun, Libya’da şube açılmasıyla ilgili olarak 24.06.2021 tarihindeki toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, 250,000 Libya Dinarı sermayeyle “Kontrolmatik Libya Şubesi” nin Libya’nın Trablus şehrinde açılışı tamamlanmıştır.

 KONTR, 31.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği pay sahipleri ve kamuoyuna duyurulmuştu. Şirket, 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirket tarafından iştirak edilecek şirketin unvanı belirlenmiş ve şirketimiz tarafından iştirak edilecek sermaye miktarında değişiklikler yapılmış ve diğer hususlar belirlenmiştir. Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte; 1.31.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı da kurulması kararlaştırılan; Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan yeni şirketin, 2.Unvanının Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi olmasına, 3.Söz konusu şirketin 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına, 4.Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, 5.31.05.2021 tarihli İlgili Yönetim Kurulu kararında alınmış yatırım ve teşviklerin söz konusu şirket altında devam ettirilmesine, 6.Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın söz konusu şirkete satışının/devrinin yapılmasına, 7.Kurulacak Şirketin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca’nın, Handan Büyükkardeş’in ve Osman Şahin Köşker’in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

LKMNH, Şirketin, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yoluyla devir alınması 12.11.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası tarafından tescil olunmuş 16.11.2021 tarih 10452 sayılı Türkiye Ticaret Sicl Gazetesinde yayınlanmıştır.

PEKGY, Çamlıca Arsasının 167 pafta, 1127 ada, 1,2,3 adet parsellerin tevhid işlemleri kapsamında parsellere komşu 652,69 m2 alanın yoldan ihdas edilerek söz konusu parsellere tevhidi ile ilgili olarak toplam 11.748.240 TL’ye Şirkete satılmasına yönelik olarak Üsküdar Belediyesi Encümen kararı alınmıştır. Söz konusu kararı değerlendirmek üzere 16.11.2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu’muz ilgili alanın encümen kararında belirtilen fiyata satın alınmasına ve ilgili ödeme ve tapu işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

TEZOL, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesi gereğince “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün faaliyetlerini yürütmek üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip Pelin Üstün’ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

TRILC, T.C. Sağlık Bakanlığı İhtiyacı için Devlet Malzeme Ofisi Tarafından açılan Hepatit B Aşısı ihalesi firmanın uhdesinde kalmıştır.

TRILC, Firmaya ait Asetilsistein maddesini içeren NAKOUT 300 mg/3ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti adlı ürününün ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmış ve ruhsatlandırılmıştır. Nakout Ampul mukolitik ilaçlar grubuna dahildir. Başlıca yoğun kıvamlı balgamın atılmasında ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken akciğer hastalıklarında ve parasetamol zehirlenmelerinde kullanılmaktadır.

ULUSE, Şirketin 12/11/2021 tarih ve 2021/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla, Şirket ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İsviçre’de mukim

EATON LP, GLASGOW, MORGES BRANCH unvanlı grup şirketinden 16/11/2021 tarihinde 60.000.000 TL tutarında 1 yıl vadeli kredi kullanmasına ve söz konusu kredi işlemi Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) m. 9 kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil ettiğinden ve Tebliğ m. 9’daki %10’lik oranın aşılacağı öngörüldüğünden işlem öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluştan değerleme raporu temin edilmesine karar verilmiştir. Şirketin müteakip 16/11/2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilgili kredi işlemi öncesinde, Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 16/11/2021 tarihli değerleme raporu incelenerek, söz konusu ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesine ve söz konusu rapora uygun olarak işlemde uygulanacak faiz oranının %21,1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

VBTYZ, Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.09.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile; Şirketin; her biri 1,00-TL nominal değerli 8.000.000 adet paydan oluşan toplam 8.000.000-TL tutarındaki sermayeye sahip Buz İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin gerçekleştireceği tahsisli sermaye artırımına katılarak, sermayenin % 50,00’si oranında pay sahibi olunacak şekilde, 8.000.000-TL bedelle iştirak etmesine, Bahse konu işlemin; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23-1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin “Önemlilik Kriteri” başlıklı 6. Maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususuna ilişkin olarak yapılan hesaplamada; İşlem tutarının (TL karşılığı 8.000.000,00-); Söz konusu Finansal Duran Varlık Ediniminden (Hisse Alımı) herhangi bir kira veya benzeri bir gelir elde edilmeyecek olduğu, ve bu değerlerin 24 Aralık 2013 tarih ve II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında belirtilen işlemin önemli nitelikte kabul edilmesi için gerekli kriterlerin altında gerçekleşmiş olması nedeniyle önemli nitelikli işlem olarak değerlendirilmemesine ve ortaklara ayrılma hakkı tanınmamasına, gerekli KAP duyurularının yapılmasına, Karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu